chức sắc các tôn giáo

Thủ tướng gặp mặt, biểu dương chức sắc tôn giáo tiêu biểu

 Sáng 9-8 tại Đà Nẵng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Gặp mặt gần 200 chức sắc các tôn giáo, dân tộc và người tiêu biểu

Sáng 21-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức gặp mặt gần 200 chức sắc các tôn giáo, dân tộc, người tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Các biểu đã được nghe lãnh đạo tỉnh thông báo tình hình phát triển kinh tế, chính trị, xã hội 6 tháng đầu năm 2016 và phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.