chức rút kinh nghiệm xét xử

Tổ chức rút kinh nghiệm xét xử cho TAND các tỉnh Đông Nam Bộ

Ngày 30/6, tại Ninh Thuận, Cụm Thi đua số IV (TAND 9 tỉnh, thành phố miền Đông Nam Bộ) tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm xét xử, sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm 2015 và suy tôn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.