chức danh chủ chốt

Quốc hội Campuchia khóa VI bầu các chức danh chủ chốt

Sáng 6-9, tiếp tục chương trình nghị sự của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Campuchia khóa VI đã bầu các chức danh chủ chốt và thông qua thành phần nội các.

Tháng 6, Hà Nội sẽ bầu lại các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND TP

Dự kiến, ngay sau khi kết quả bầu cử được phê chuẩn, dự kiến trong tháng 6-2016 sẽ tổ chức phiên họp đầu tiên của HĐND TP Hà Nội.