chuẩn Olympic

Hành trình tới Olympic 2016: Đi qua giông bão tâm hồn lại nhẹ nhàng

Nguyễn Thị Huyền là người đạt chuẩn Olympic đầu tiên cho đội điền kinh quốc gia trong hành trình tìm suất dự Olympic 2016. Giới chuyên môn tin tưởng, vượt được chuẩn Olympic, cô đã đặt một chân lên chuyến tàu tới Brazil thi đấu Olympic 2016. Điều chỉ chờ đợi lúc này là Liên đoàn điền kinh thế giới sẽ công bố vé chính thức có hiện thực cho Huyền hay không (trong tháng 6).

Điền kinh Việt Nam : Đầu tư và tính hiệu quả

Trong trao đổi mới nhất cùng lãnh đạo ngành Thể thao với đại ý rằng chúng ta sẽ nhắm đạt được bao nhiêu suất chính thức dự Olympic 2015, lời lý giải rằng mục tiêu vẫn phấn đấu có khoảng 15 suất. Nỗ lực và trọng tâm vẫn đang hướng vào môn điền kinh dù chúng ta biết cơ hội của Việt Nam giành được vé chính thức đang rất khó.