chuẩn mực đạo đức công vụ

Nâng cao trách nhiệm đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức

Ngày 2-6, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm khoa học “Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức tại TP Hồ Chí Minh”.