chùa Chiên Đàn

Hai con nghiện vào chùa trộm cắp tài sản

Lộc và Tâm đã đột nhập chùa Chiên Đàn trộm cắp tài sản trị giá khoảng 50 triệu đồng.