chủ vựa trái cây

Vì sao chủ vựa trái cây ở Đồng Tháp chuyển nhượng 16 thửa đất?

Bà Trần Thị Minh Thùy, chủ vựa trái cây ở Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp thiếu nợ hàng loạt nhà vườn với số tiền nhiều tỷ đồng. Khi các nhà vườn gửi đơn khởi kiện đến tòa án, bà Thùy đã hoàn thành việc chuyển nhượng 16 thửa đất sang cho em gái để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho nông dân.

Thanh tra lại kết quả thanh tra vụ chuyển nhượng thần tốc 16 thửa đất

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Văn Dương thống nhất giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh và các ngành có liên quan, thanh tra lại nội dung thiếu sót tại kết luận Thanh tra của Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến vụ chuyển nhượng 16 thửa đất tại huyện Lai Vung.