chủ quyền Việt Nam

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, lãnh thổ của Tổ quốc

Trao đổi bên lề Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30 (13-17/8), Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhận định, biên giới được coi là “phên dậu”, là “hàng rào” ngoại vi phân định chủ quyền giữa các quốc gia liên quan. Phên dậu, hàng rào vững chắc góp phần quan trọng vào việc bảo đảm chủ quyền lãnh thổ, an ninh đất nước. 

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam - Bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý

Trong tất cả các tài liệu và bản đồ chính thức của Trung Quốc đều thống nhất với ghi nhận trong ấn bản của “Atlas thế giới” của Philippe Vandermaelen rằng, điểm cực Nam của lãnh thổ Trung Quốc chưa bao giờ vượt quá đảo Hải Nam.