chủ quyền Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội tiếp các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Chiều 13-7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp các trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nhiệm kỳ 2017-2020 mới được bổ nhiệm đến chào nhân dịp chuẩn bị lên đường nhận nhiệm vụ công tác.