chủ nghĩa quân phiệt

Nga tuyên bố là người bảo vệ châu Âu khỏi chủ nghĩa quân phiệt

Bộ Ngoại giao Nga khẳng định chính Nga, chứ không phải Ukraine, mới là nước bảo vệ châu Âu khỏi sự dã man, chủ nghĩa quân phiệt và các mưu đồ xâm lược.