chủ hụi miệt vườn

Chủ hụi miệt vườn chiếm đoạt 9,4 tỷ đồng

Trong quá trình làm đầu thảo, Hiền dùng thủ đoạn gian dối lấy tên hụi viên tham gia để hốt hụi và bán hụi khống, chiếm đoạt và vay mượn 9,4 tỷ đồng.