chốt kiểm dịch

Heo nhiễm dịch tả lợn Châu Phi tại sao vẫn “lọt” chốt, buôn bán nhiều nơi?

Tại Quảng Nam có 2 chốt kiểm dịch động vật tạm thời tại 2 đầu mối giao thông của tỉnh với đầy đủ lực lượng kiểm soát 24/24 nhưng chiếc xe chở heo mang bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) vẫn “lọt” chốt kiểm dịch, đưa heo bệnh vào bán trên địa bàn?