chốt danh sách cổ đông

Techcombank chốt danh sách cổ đông để phát hành hơn 2,3 tỷ cổ phiếu thưởng

Ngày 22-6, Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) thông báo đã chính thức nhận được công văn chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.