chột chặn bán vé

Kiểm tra đơn vị chặn lối vào “Cây thông cô đơn” thu tiền1

Theo bà Nguyễn Thị Nguyên, việc thu tiền của khách du lịch trong trường hợp này của Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà “rất là ẩu” và “không chấp nhận được”.