chống úng

Đảm bảo nguồn điện chống úng và phục vụ sản xuất, đời sống

Ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) cho biết, Tổng Công ty đã chỉ đạo các đơn vị điện lực trực thuộc tăng cường ứng trực đảm bảo điện cho các trạm bơm tiêu úng trên địa bàn Thủ đô. Các Trạm bơm được cấp bằng 2 nguồn điện lưới nhằm đảm bảo vận hành liên tục, ổn định.