chống trộm

1001 kiểu chống trộm của người thuê trọ

Không để "mất bò mới lo làm chuồng", muôn kiểu trống trộm đã ra đời tại các dãy trọ.

Ngạc nhiên với thiết bị chống trộm ví của các kỹ sư trẻ Ukraina

Một nhóm doanh nhân công nghệ thông tin Ukraina đã sáng tạo ra một công nghệ có thể bảo vệ ví tiền của mọi người.