chống thực dân Pháp

Noi gương đồng chí Nguyễn Văn Linh, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới (*)

(Diễn văn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Linh).

'Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân'1

Ngày 18/3, tại TP Hồ Chí Minh, Công ty Sách Thái Hà và NXB Quân đội nhân dân đã tổ chức buổi giao lưu, ra mắt bộ sách “Tướng lĩnh Việt Nam thế kỷ XX qua lời kể của người thân” tập 1.

Phát huy truyền thống anh hùng, khai thác hiệu quả tiềm năng để Hải Hậu phát triển

Ngày 26-8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự lễ kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định (1888 - 2018) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.