chống ma tuý xuyên quốc gia

Quốc tế đề cao vai trò của Việt Nam trong phối hợp phòng, chống ma tuý xuyên quốc gia

Đại diện các cơ quan phòng, chống tội phạm ma tuý ở khu vực, của Mỹ và Liên hợp quốc cùng đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia; cũng như vai trò ngày càng tích cực của Việt Nam trong cuộc chiến không khoan nhượng này.