chống đối chính trị

Công an Bến Tre giữ vững an ninh xứ Dừa

Ngày 13-11, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với số đối tượng phản động, chống đối chính trị trên địa bàn.


Xét xử 5 đối tượng hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân

Từ tháng 10-2016, Lưu Văn Vịnh cùng các đồng phạm đứng ra thành lập và lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức “Liên minh dân tộc Việt Nam”, do Vịnh tự xưng làm chủ tịch, hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Các đối tượng còn lập nhóm chat trên facebook để trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.