chống buôn lậu của ngành Hải quan năm 2017

Buôn lậu vẫn phức tạp với nhiều thủ đoạn mới

Ngày 28-12, tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan tổ chức Họp báo chuyên đề về “Công tác phòng, chống buôn lậu của ngành Hải quan năm 2017”.