chống bão

Phó Thủ tướng kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Quảng Ninh

Chiều 2 - 8, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Quảng Ninh.

Hoãn họp HĐND tỉnh để tập trung chống bão

Sáng 11/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo tạm hoãn khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa IX để tập trung huy động mọi phương tiện, nhân lực triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống cơn bão số 5 (Hagupit).

Vẫn cảnh giác dù bão Hagupit suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Sáng 11/12, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo tạm hoãn khai mạc kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh Ninh Thuận khóa IX để tập trung huy động mọi phương tiện, nhân lực triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống cơn bão Hagupit.