chống AIDS

Tăng cường tuyên truyền hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS

Ngày 27-11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP Hồ Chí Minh có văn bản chỉ đạo Trưởng Phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng trường THPT, Hiệu trưởng các trường CĐ-TCCN trực thuộc, Giám đốc trung tâm GDNN – GDTX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2019 và hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống AIDS ngày 01-12 trên địa bàn thành phố.

Kiện toàn UBQG phòng chống AIDS, ma túy, mại dâm

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.