chơi violin

Trải qua phẫu thuật não trong khi chơi violin

Vào ngày 13/2/2020, Dagmar Turner (53 tuổi), một nhà tư vấn tâm lí và là nghệ sĩ violin ở đảo Wight đã được cắt bỏ khối u tại Bệnh viện Đại học King's, London, Anh. Cô lo lắng rằng cô có thể mất các kỹ năng âm nhạc của mình vì vậy cô ấy đã đề nghị các bác sỹ cho mình được phép chơi violin trong khi họ làm phẫu thuật.