cho học sinh nghỉ học hết tháng 3

Cần Thơ xử phạt 3 trường hợp tung tin giả về COVID-19

Cả 3 trường hợp bị xử phạt vì đưa các thông tin không đúng về COVID-19 trên địa bàn Cần Thơ.