chính trị - ngoại giao

Giao lưu hữu nghị kỷ niệm 70 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Romania

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam-Romania (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị kỷ niệm 70 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam-Romania và 102 năm Quốc khánh Romania (1/12/1918 – 1/12/2020).