chính trị

Hội thảo về Biển Đông tại Pháp

Hôm 19/5, một hội thảo mang tên “Căng thẳng mới ở Biển Đông” đã được Viện Quan hệ quốc tế và chiến lược (IRIS) của Pháp phối hợp với Quỹ Gabriel Péri tổ chức.