chính sách lương

Chưa nhậm chức, Tổng thống đắc cử Brazil đã gặp khó trong chính sách

Dù chưa chính thức nhậm chức nhưng Tổng thống đắc cử Brazil Jair Bolsonaro đã gặp một số trở ngại nhất định khi những kế hoạch ban đầu của ông không đi theo đúng hướng. 

Đề xuất có chính sách lương, phụ cấp đặc thù cho giáo viên1

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, thời gian vừa qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, tiền lương nói riêng, thu nhập nói chung của nhà giáo ngày càng được cải thiện. Điều này đã góp phần động viên, khuyến khích đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục chuyên tâm công tác.