chính quyền VŨ Hán

Vũ Hán sáng cho phép người dân rời thành phố, trưa rút phép

Chính quyền Vũ Hán ban đầu nói sẽ cho phép những người không phải cư dân địa phương được rời thành phố nếu không nhiễm Covid-19, song rút lại thông báo sau một vài giờ.

Đường phố Vũ Hán mù mịt thuốc khử trùng1

Những chiếc xe bồn trước đây có nhiệm vụ phun nước chống bụi mịn thì nay được chính quyền Vũ Hán trưng dụng để phun thuốc khử trùng chống virus Corona.