chính phủ liên bang

Chính phủ Mỹ tạm thời mở trở lại

800.000 nhân viên liên bang Mỹ đã trở lại làm việc vào ngày 28-1 sau hơn 35 ngày không được trả lương.