chiến trường Sweida

Syria mang vũ khí hạng nặng tới phía Nam truy quét khủng bố

Quân đội Syria đã triển khai một lượng lớn binh sĩ cùng khí tài quân sự hạng nặng tới khu vực Toloul al-Safa thuộc vùng sa mạc Sweida ở phía Nam đất nước để truy quét khủng bố.