chiến sự Tây Nguyên

Bẻ gãy cuộc rút lui chiến lược từ Tây Nguyên xuống đồng bằng

Sau khi Buôn Ma Thuột thất thủ 4 ngày, tại Cam Ranh, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu triệu tập một cuộc họp tướng lĩnh cao cấp của quân đội Sài Gòn gồm Thủ tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên - Tổng tham mưu trưởng Quân lực Việt Nam Cộng hòa, Trung tướng, Cố vấn an ninh Đặng Văn Quang và Thiếu tướng, Tư lệnh Quân đoàn 2 Phạm Văn Phú. Tại cuộc họp này, tướng Phú báo cáo tình hình chiến sự Tây Nguyên đang lâm vào tình thế bi đát, rồi xin tăng viện máy bay, xe tăng, bọc thép và binh lính để phản kích, nhưng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ chối và gượng gạo ra lệnh rút quân khỏi Tây Nguyên để thực hiện ý đồ co cụm chiến lược cố thủ đồng bằng duyên hải.