chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy

Chuyện về huyết tâm thư của chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, lòng yêu nước của người dân Việt Nam chính là ngọn “lửa” thiêng liêng góp phần đánh thắng giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc. Gần nửa thế kỷ trôi qua, những lá đơn xin tình nguyện vào Nam chiến đấu là bằng chứng sinh động về lòng yêu nước của nhân dân ta.