chiến dịch hiến máu tình nguyện

Trái tim của hơn một vạn tấm lòng nhân ái

Là lễ hội hiến máu lớn nhất trong năm, “Lễ hội Xuân hồng” 2016 đạt kỷ lục khi thu hút 1,5 vạn người đến đăng ký hiến máu với lượng máu tiếp nhận được là 8.000 đơn vị.