chiếm đoạt xe tay ga

Lừa bạn gái chiếm đoạt xe tay ga đem đi cầm cố

Đăng rủ chị T đi tìm bạn sau đó nảy sinh ý định chiếm đoạt xe tay ga của chị T. Trên đường đi Đăng giả vờ rơi giấy tờ nhờ chị T xuống lượm. Khi chị T vừa rời xe, Đăng tăng ga bỏ chạy sau đó đem xe chị T đi cầm lấy tiền tiêu xài…