chiếm đoạt vàng

Giả chủ cửa hàng để lừa đảo chiếm đoạt vàng và ngoại tệ

Khi nhân viên của cửa hàng vàng khác mang vàng và ngoại tệ đến, Hưng giả làm nhân viên của cửa hàng vàng nơi anh ta đang đứng chủ động hỏi để nhận vàng và ngoại tệ. Lợi dụng lúc nhân viên mang vàng đến mất cảnh giác, Hưng cầm vàng và ngoại tệ rồi bỏ trốn...