chiếm đoạt tiền của tiệm tạo hóa

Kẻ gian "làm xiếc" trong tiệm tạp hóa

Hải hỏi mua hàng sau đó trả lại và đổi ý mua một món hàng khác làm chủ quán mất tập trung để chiếm đoạt số tiền 450.000 đồng.