chiếm đoạt quyền quản trị

Cảnh giác thủ đoạn chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản Google Adsense bán kiếm lời

Đối tượng gây án thường sử dụng mạng xã hội để giao dịch với người rao bán tài khoản Google Adsense, rồi sử dụng phần mềm chiếm đoạt quyền quản trị tài khoản, sau đó bán lại cho người khác.