chi tiêu

Cắt giảm chi tiêu cho kỳ nghỉ, nhiều đại gia dành tiền làm từ thiện

Trong khi cuộc khủng hoảng dịch bệnh COVID-19 làm tăng tài sản của nhiều người Mỹ giàu có thì nó cũng khiến một số triệu phú phải xem xét lại việc chi tiêu cho kỳ nghỉ của mình.

Phấu đấu GDP tăng 6,7%, kiểm soát chi tiêu, nợ công, giảm 2,5% biên chế

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018.