chỉ số niềm tin tiêu dùng

Xu hướng tăng trưởng phục hồi rõ nét

Đây là nhận định của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia (NFSC) tại báo cáo về tình hình kinh tế tháng 4 và 4 tháng đầu năm vừa mới công bố. Có được kết quả này, theo NFSC, là do tổng cầu chuyển biến tích cực và công nghiệp, xây dựng phục hồi mạnh mẽ. Sự chuyển biến tích cực của tổng cầu được thể hiện trên cả hai khía cạnh đầu tư và tiêu dùng.

Cung, cầu cải thiện, tăng trưởng GDP năm 2015 sẽ tích cực hơn

Đây là nhận định của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia (NFSC) tại báo cáo tình hình kinh tế tháng 3 và quý I/2015. Mở đầu phần đánh giá về tình hình kinh tế Việt Nam, NFSC dẫn số liệu tăng trưởng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ trong quý I/2015 với GDP tăng 6,03% so với cùng kỳ năm trước.