chi phí khám chữa bệnh

Đà Nẵng khám BHYT trái tuyến được thanh toán

Bộ Y tế vừa có hướng dẫn thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT cho người có thẻ BHYT ở Đà Nẵng trong thời gian dịch bệnh do COVID-19.