chỉ đạo xử lý

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo kiên quyết xử lý vi phạm

Ngày 26-4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục có công văn chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương kiểm tra, rà soát tất cả các bệnh viện, các cơ sở y tế, kể cả cơ sở y tế tư nhân trong việc quản lý, phân loại và xử lý rác thải y tế. Khi phát hiện sai phạm trong quản lý, xử lý chất thải y tế, vật phẩm y tế phải kiên quyết xử lý.

Xử lý lại 4 vụ việc sai phạm về kinh tế ở Kiên Giang

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang vừa chỉ đạo làm rõ 4 vụ việc sai phạm xảy ra tại trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh,  Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (QSDĐ) huyện U Minh Thượng, Văn phòng đăng ký QSDĐ huyện Vĩnh Thuận và Đài Truyền thanh huyện An Minh…

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo xử lý vụ đất quốc phòng bị lấn chiếm

Người đứng đầu chính quyền thành phố Hải Phòng đã nhận một phần trách nhiệm về mình, đồng thời cũng chỉ ra sự chậm trễ của các ban ngành chức năng, địa phương đã không nắm bắt và tham mưu kịp thời để xảy ra việc hơn 14ha đất quốc phòng ở khu Đồng Xá, phường Thành Tô, quận Hải An, bị lấn chiếm, tranh cướp đất, xây dựng hàng trăm căn nhà trái phép…