chết thảm bờ ao

Hai vợ chồng bị điện giật chết, con trẻ bơ vơ

Tranh thủ nghỉ lễ, 2 vợ chồng kéo điện mắc môtơ tưới mấy luống cải sau nhà. Chẳng may, chồng bị điện giật, vợ lại cứu cũng bị điện giật khiến cả 2 tử vong.