chết ngạt dưới giếng tưới cà phê

Hai anh em chết ngạt dưới giếng tưới cà phê

Hai anh em Thắng và Lý lên rẫy tưới cà phê, do máy bơm nước bị hư nên đã xuống giếng sâu hơn 20m để sửa và bị chết ngạt do thiếu ôxy.