chết do hoả hoạn

Số người chết do hoả hoạn ở Australia tiếp tục tăng

Số người chết tiếp tục tăng lên do các vụ hỏa hoạn ở Australia, bao gồm hai cha con ở thị trấn Cobargo của bang Alabama hôm 31-12 trong khi 4 người khác không được tính tại bang Victoria.