chém rơi tay

Va chạm giao thông, một người bị chém rơi bàn tay

Va chạm với xe gắn máy, anh H bỏ đi thì bị nhóm thanh niên chặn đầu xe. Hai bên xảy ra mâu thuẫn, anh H bị một trong số thanh niên trên dùng mã tấu chém rơi bàn tay....