chém liên tiếp

Bị chém tới tấp từ mâu thuẫn việc mua bán hoa

Nghi ngờ anh Vinh là người điện thoại đặt hoa nhưng không mua, hai bên cãi vã khi gặp nhau và cùng gọi người quen đến giúp sức... Kết cục, anh Vinh bị chém liên tiếp, gây tổn hại 24% sức khoẻ.