chế tạo vũ khí

Mở xưởng gỗ để... chế tạo, mua bán súng

Lưu Văn Thắng mở xưởng gỗ nhưng thực chất để chế tạo và mua bán vũ khí. Nhưng hành vi của đối tượng đã bị Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An ) phát hiện bắt giữ.