chế tài xử lý

Không phân loại rác thải nguy hại tại nguồn: Chưa có chế tài xử lý

Thông qua các cuộc kiểm toán ngân sách địa phương và kiểm toán việc quản lý sử dụng đất gần đây, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Khu vực XIII đã tập trung kiểm tra việc quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường và công tác quy hoạch quản lý chất thải rắn. Kết quả kiểm toán đã chỉ rõ nhiều sai phạm và những bất cập liên quan đến hoạt động quản lý rác thải tại nhiều địa phương.

Chuyện đạo nhạc ở Việt Nam: Lùm xùm vì chưa có chế tài xử lý

Nếu ai đó lấy lại nhạc của bài hát của người khác, chỉnh sửa lại lời mà không được sự cho phép của tác giả, hành vi đó được xem là sao chép, vi phạm khoản 6 Điều 25 Luật Sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi năm 2009. Tác giả có quyền yêu cầu người đó phải gỡ bỏ bài hát của mình hoặc phải xin phép và trả tiền thù lao hợp lý cho tác giả, khởi kiện hoặc nhờ pháp luật can thiệp.

Ẩn họa từ những bảng quảng cáo trên đường phố

Bảng quảng cáo khổ lớn xây dựng trái phép, nhiều tổ chức – doanh nghiệp căng biển, bảng quảng cáo không đúng quy định gây mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn… đó là thực trạng đang tồn tại ở một số quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Vấn đề kiểm định kỹ thuật và an toàn của trò chơi đu quay

Hỏi: Thời gian gần đây xảy ra những vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến các trò chơi đu quay. Xin Quý báo cho biết việc kiểm định chất lượng những chiếc đu quay này được pháp luật quy định như thế nào, chế tài xử lý khi vi phạm ra sao và vấn đề bồi thường thiệt hại khi có tai nạn xảy ra? (Nguyễn Thị Nụ - Bình Dương)

Nhiều rào cản trong chế tài xử lý vi phạm môi trường

Theo các chuyên gia, hiện nay, chế tài xử lý vi phạm môi trường đang tồn tại nhiều khoảng trống lớn trong cả chính sách lẫn thực thi, tạo ra sự bất bình đẳng giữa những người được hưởng lợi và những người bị thiệt hại, tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh giữa các dự án phát triển tuân thủ pháp luật và những dự án vi phạm.