chế độ đãi ngộ

Doanh nghiệp không còn lo thiếu hụt lao động sau Tết

Tính đến thời điểm này, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Hà Nội đã trở lại làm việc gần như đầy đủ. Ngay từ ngày đầu tiên đi làm 21-2 (mùng 6 tháng Giêng) đã có đến 98% người lao động đã trở lại với công việc.