chế độ BHXH

Mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ thay đổi như thế nào?

Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2018, vậy mức hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc với người lao động (NLĐ) thay đổi như thế nào?

Quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ BHXH

Đó là một trong những nội dung trọng tâm mà Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề ra trong tháng 11 và thời gian tiếp theo. Theo BHXH Việt Nam, tháng 10-2019, cả nước có khoảng 16,268 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) nội trú và ngoại trú; lũy kế 10 tháng đầu năm có khoảng 151,308 triệu lượt người KCB BHYT.